Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Lid+worden

Lid worden

Voor nog geen euro per maand bent u lid van VZW Red de Voorkempen...

Onze mooie Voorkempen blijft aantrekkelijk voor allerlei promotoren van nieuwe expreswegen, bruggen, industrieterreinen, motorcross-circuits, verkavelingen... Het is dus van het allergrootste belang dat er jonge, frisse en krachtdadige bewegingen blijven bestaan die resoluut opkomen voor de leefbaarheid van onze geliefde streek.

Uw inbreng in Red de Voorkempen kan op vele manieren: ideeën en documentatie aanbrengen, meewerken aan of beheren van een bepaald dossier, de vereniging vertegenwoordigen in commissies en milieuraden, meewerken aan de organisatie, archiveren, studiewerk, contacten met politici en andere verenigingen.…en als het even kan, wanneer het echt nodig is, mee actie voeren!    

De werking van een VZW kost uiteraard geld. Daarom zou ook uw lidmaatschap oprecht gewaardeerd worden. U kan door lid te worden van VZW Red de Voorkempen uw bijdrage leveren aan het behoud van natuur en milieu in uw eigen omgeving. Uw lidmaatschap hernieuwen is voor ons van groot belang voor de werking van VZW Red de Voorkempen.

Steunend lid:

10 € / jaar

* inclusief elektronische nieuwsbrief

Lid worden kan door storting op Triodos banknummer:

BE82 5230 8014 0768

U bent gedurende 1 jaar lid en onze elektronische nieuwsbrief, die minimum 4 maal per jaar verschijnt is inbegrepen in het lidgeld.

U kunt ook zelf inschrijven voor onze nieuwsbrief of onze vorige mailings bekijken.

Wij zijn op zoek naar jonge, gemotiveerde mensen die zich willen engageren om iets te doen aan de milieuproblematiek in Vlaanderen.

Vraag nu uw lidmaatschap aan...

... via ons onderstaand formulier:

... of u kunt zich aanmelden via:

Secretaris

Luc MELIS

Canadalaan 34 b/3
2960 Brecht

Telefoon: 03 636 41 27
E-mail: luc.melis@reddevoorkempen.be

U ontvangt zelf ook een kopie van uw bericht.

* Vereiste informatie