Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Dossiers

Dossiers: Wijnegem

Dossiers van een andere regio bekijken:

Woensdag 22 februari 2017

Standpunt Red de Voorkempen A 102

<p><a href="http://www.reddevoorkempen.be/downloads/acties/12_we_zijn_niet_tegen_de_a102_maar_groen_moet_blijven_gva_2017_02.pdf">http://www.reddevoorkempen.be/downloads/acties/12_we_zijn_niet_tegen_de_a102_maar_groen_moet_blijven_gva_2017_02.pdf</a></p>

Zondag 29 maart 2015

Nieuwsbrief RDV 2015

Nieuwsbrief VZw Red de Voorkempen februari 2015

Donderdag 26 februari 2015

Stadsrandbos

Red de Voorkempen wil de nog resterende groene gebieden ten noordoosten van Antwerpen met elkaar verbinden om alzo een groene gordel rond de stad te creëren. De vereniging heeft daartoe een plan uitgetekend. De vereniging tracht hiervoor de steun te bekomen van de Vlaamse Regering, de Provincie, en alle betrokken gemeenten en districten, alsmede van alle politieke partijen en van andere maatschappelijke groeperingen en natuur organisaties of vzw.

Vrijdag 24 oktober 2014

MER E313

Nota met bemerkingen en suggesties inzake Plan-Mer E313/E34 Standpunt van Vzw Red De Voorkempen
omtrent de geplande verbreding van de E313 tussen Ranst en Wommelgem met een 4de en 5de rijstrook.

Maandag 3 maart 2014

A102 / R11BIS: kennisgevingsdossier

Van 15/1/2014 tot 15/2/2014 liep er een INSPRAAKPERIODE waarin burgers en verenigingen kennis konden geven van hun OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ALTERNATIEVEN.
RED DE VOORKEMPEN heeft hieromtrent een uitgebreide tekst opgesteld.

Woensdag 9 oktober 2013

VZW Red de Voorkempen nieuwsbrief

RED DE VOORKEMPEN vervangt het ledenblad door de geregelde publicatie van een NIEUWSBRIEF

Maandag 7 oktober 2013

VZW Red de Voorkempen folder

VZW Red de Voorkempen folder voor leden en mogelijk nieuwe leden

Maandag 23 september 2013

A102/R11bis dd 23/09/2013

Naar aanleiding van de infodagen, georganiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in het weekend van 21-22-23 september 2013 te Mortsel, Merksem en Wijnegem, hield RED DE VOORKEMPEN een PERSCONFERENTIE in het gemeentehuis van Wijnegem, omtrent de plannen voor de aanleg van de nieuwe autostrades A102 en R11bis.
RED DE VOORKEMPEN onderzocht nauwkeurig het dossier en kwam tot het besluit dat de aanleg van deze nieuwe hoofdwegen niet nuttig is.
De Pers verleende ruime aandacht aan de persconferentie van RED DE VOORKEMPEN
lees meer in onderstaande PDF bestanden

Donderdag 4 oktober 2012

Bezwaar tegen richtlijnen Plan Mer goederenspoor Antwerpse haven

RdV heeft bezwaar ingediend bij de Cel Plan Mer Goederenspoor Antwerpse Haven. In de gepubliceerde richtlijnen wordt het goederenspoor enkel onderzocht vanaf de kruising met de Hoge Snelheids Lijn en de E19 te Merksem (met een brug). RdV wil echter dat een volledig ondergrondse aanleg van het spoor wordt onderzocht vanaf Lier tot aan het vormingsstation te Ekeren.

Donderdag 15 december 2011

MASTERPLAN 2020: oostelijke tangent (A102-R11bis)

De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Masterplan 2020 de beslissing genomen om een oostelijke tangent aan te leggen, bestaande uit 2 nieuwe autostrades: de A102 (Ekeren-Wommelgem) en de R11bis (Wommelgem-Wilrijkl.

De Antwerpse gouverneur werd belast met het opstellen van een Streefbeeldstudie omtrent de R11bis. Hiertoe werden klankbordgroepen en brainstormsessies samengeroepen. Red de Voorkempen heeft aan al deze vergaderingen deelgenomen. Eén van de conclusies van de studie was de vaststelling dat de aanleg van de R11bis enkel maar zin heeft als dat samen gebeurt met de A102 (oostelijke tangent). Red de Voorkempen heeft nauwkeurig alle gegevens bestudeerd en is tot het besluit gekomen dat het bouwen van een oostelijke tangent (A102-R11bis) nutteloos is en dient geschrapt te worden.”

Dinsdag 1 november 2011

GROENE GORDEL (noordoostelijk stadsrandbos)

Red de Voorkempen wil de nog resterende groene gebieden ten noordoosten van Antwerpen met elkaar verbinden om alzo een groene gordel rond de stad te creëren.De vereniging heeft daartoe een plan uitgetekend. De vereniging tracht hiervoor de steun te bekomen van de Vlaamse Regering, de Provincie, en alle betrokken gemeenten en districten, alsmede van alle politieke partijen en van andere maatschappelijke groeperingen.

Vrijdag 19 augustus 2011

Sneltreintram

Het snel trein tram voorstel van vzw Red de Voorkempen van toepassing op alle bestaande spoorlijnen in Vlaanderen

Dinsdag 31 mei 2011

A102

Al enkele decennia bedreigt de A102, een nieuwe autosnelweg tussen de rotonde van Wommelgem en het klaverblad in Merksem, de groene gordel rond Antwerpen.

Dinsdag 31 mei 2011

Goederenspoor

Sinds 1990 bestaan er plannen om een tweede goederenspoorweg aan te leggen naar de Antwerpse haven dwars door de Voorkempen.