Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Dossiers

Dossiers: Overige Dossiers...

Dossiers van een andere regio bekijken:

Zondag 29 maart 2015

Nieuwsbrief RDV 2015

Nieuwsbrief VZw Red de Voorkempen februari 2015

Donderdag 26 februari 2015

Stadsrandbos

Red de Voorkempen wil de nog resterende groene gebieden ten noordoosten van Antwerpen met elkaar verbinden om alzo een groene gordel rond de stad te creëren. De vereniging heeft daartoe een plan uitgetekend. De vereniging tracht hiervoor de steun te bekomen van de Vlaamse Regering, de Provincie, en alle betrokken gemeenten en districten, alsmede van alle politieke partijen en van andere maatschappelijke groeperingen en natuur organisaties of vzw.

Maandag 3 maart 2014

A102 / R11BIS: kennisgevingsdossier

Van 15/1/2014 tot 15/2/2014 liep er een INSPRAAKPERIODE waarin burgers en verenigingen kennis konden geven van hun OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ALTERNATIEVEN.
RED DE VOORKEMPEN heeft hieromtrent een uitgebreide tekst opgesteld.

Maandag 7 oktober 2013

VZW Red de Voorkempen folder

VZW Red de Voorkempen folder voor leden en mogelijk nieuwe leden

Vrijdag 19 augustus 2011

Sneltreintram

Het snel trein tram voorstel van vzw Red de Voorkempen van toepassing op alle bestaande spoorlijnen in Vlaanderen