Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Dossiers

Dossiers: Essen

Dossiers van een andere regio bekijken:

Zondag 29 maart 2015

Nieuwsbrief RDV 2015

Nieuwsbrief VZw Red de Voorkempen februari 2015

Donderdag 26 februari 2015

Stadsrandbos

Red de Voorkempen wil de nog resterende groene gebieden ten noordoosten van Antwerpen met elkaar verbinden om alzo een groene gordel rond de stad te creëren. De vereniging heeft daartoe een plan uitgetekend. De vereniging tracht hiervoor de steun te bekomen van de Vlaamse Regering, de Provincie, en alle betrokken gemeenten en districten, alsmede van alle politieke partijen en van andere maatschappelijke groeperingen en natuur organisaties of vzw.

Woensdag 9 oktober 2013

VZW Red de Voorkempen nieuwsbrief

RED DE VOORKEMPEN vervangt het ledenblad door de geregelde publicatie van een NIEUWSBRIEF

Maandag 7 oktober 2013

VZW Red de Voorkempen folder

VZW Red de Voorkempen folder voor leden en mogelijk nieuwe leden

Maandag 23 september 2013

A102/R11bis dd 23/09/2013

Naar aanleiding van de infodagen, georganiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in het weekend van 21-22-23 september 2013 te Mortsel, Merksem en Wijnegem, hield RED DE VOORKEMPEN een PERSCONFERENTIE in het gemeentehuis van Wijnegem, omtrent de plannen voor de aanleg van de nieuwe autostrades A102 en R11bis.
RED DE VOORKEMPEN onderzocht nauwkeurig het dossier en kwam tot het besluit dat de aanleg van deze nieuwe hoofdwegen niet nuttig is.
De Pers verleende ruime aandacht aan de persconferentie van RED DE VOORKEMPEN
lees meer in onderstaande PDF bestanden

Zaterdag 8 oktober 2011

Bedreigde bomen in de gemeente Essen

In Essen op de N 112 Kalmhoutsesteenweg wil Bruggen en wegen ongeveer 76 bomen voornamelijk eiken kappen zonder einige vorm van openbaar onderzoek of inspraak dat kan dus niet menen wij als VZW
In het structuurplan van Essen staat dat deze dreven moeten behouden worden en blijven en versterkt worden en heraangeplant worden.
Zie bijgevoegde informatie.
Foto's van deze bomen dreef kan u vinden op foto en film op deze website

Vrijdag 19 augustus 2011

Sneltreintram

Het snel trein tram voorstel van vzw Red de Voorkempen van toepassing op alle bestaande spoorlijnen in Vlaanderen