Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Mandaten

Mandaten

Verschillende leden van Red de Voorkempen zetelen in andere raden, commissies, organisaties, ... waarvan de doelstelling in relatie staat tot de werking van onze vereniging.

Jef Rombouts // voorzitter

 • zetelt in de gemeentelijke ad-hoc commissie “Goederenspoor – A102 – Hoogmolenbrug” te Schoten.

Paul Staes // ondervoorzitter

 • zetelt in de gemeentelijke ad-hoc commissie “Goederenspoor – A102 – Hoogmolenbrug” te Schoten.
 • zetelt in de gemeentelijke milieuraad te Schoten (als voorzitter).
 • zetelt in de provinciale milieuraad (Mina).

Luc Melis // secretaris // schatbewaarder

 • zetelt in de milieuraad te Brecht.
 • zetelt in Beheerscommissie Brechtse Heide.
 • zetelt in Werkgroep Antitankgracht.

Jaak Pepels // bestuurder

 • zetelt in de milieuraad te Wommelgem

Filip Helssen // lid

 • zetelt in de milieuraad te Schilde

Jos Cools // lid

 • zetelt in de milieuraad te Kalmthout

Dirk Demey // lid

 • zetelt in de milieuraad te Ranst