Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Missie+%26+Visie

Visie

Elke gemeente in Vlaanderen en in de Voorkempen kent haar verhalen : een onvergund motorcrossterrein middenin landbouwzones en vlakbij woongebieden; een sportcentrum dat schaamteloos illegaal middenin een natuurgebied werd gebouwd en waar de hogere overheden dan nog goedkeuring aan verlenen ook; een laatste groene buffer tussen de stad en het platteland dreigt ingenomen te worden door nog eens een industrieterrein.
Mogen die verhalen eindelijk ophouden?

Inspraak en samenspraak zullen – eindelijk – democratisch volwaardig moeten worden ingevuld tot een open, creatieve denkfase waar door de overheid echt geluisterd en geargumenteerd wordt over elk zinnig voorstel en alternatief, in plaats van het debat te verstikken onder “beslist beleid”. Democratie is een proces dat elke dag wordt ingevuld, iets meer dan om de zes jaar een bolletje zwartmaken.

Missie

Actiecomité Red de Voorkempen vzw wil:

  • het groene karakter van onze regio behouden en versterken;
  • opkomen voor een leefbare Voorkempen;
  • de krachten van alle plaatselijke actiegroepen bundelen;
  • de bevolking op allerlei manieren informeren en sensibiliseren over leefbaarheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu.

Meer info...

De aarde ligt voor de eigen deur

Visietekst van medeoprichter Paul Staes ‘De aarde ligt voor de eigen deur. Elk lokaal verhaal past in een globaal verband.’

 

Download Adobe Reader

Om de bovenstaande documenten te kunnen lezen hebt u het gratis programma Adobe Reader nodig.